0
Nie należy lekceważyć drobnostek,<div class='br-desktop'></div> bo od nich zależy <span>doskonałość.</span>-~Michał Anioł

Nie należy lekceważyć drobnostek,
bo od nich zależy doskonałość.

~Michał Anioł
Opieramy się na wieloletnim doświadczeniu, dbamy o ciągły rozwój kompetencji i zwracamy uwagę na najdrobniejsze szczegóły.

Ochrona
Prawna

02 0

Celem ubezpieczenia Ochrony Prawnej jest zabezpieczenie interesu finansowego klienta pod kątem sporów prawnych objętych ubezpieczeniem.

Ubezpieczony zyskuje komfort wynikający z ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego) w postępowaniu sądowym i pozasądowym, nie obawia się również ryzyka ponoszenia kosztów procesu w razie przegrania sprawy.

03 0

W CORIS LEX Services gwarantujemy telefoniczny kontakt z prawnikiem, który jest merytorycznie przygotowany do udzielenia konsultacji i rozwiązania problemów prawnych naszych klientów.

Zgodnie
z prawem Ubezpieczyciel zapewnia zwrot poniesionych kosztów, które zwykle obejmują:

04 0
wynagrodzenie adwokata albo radcy prawnego
wynagrodzenie adwokata albo radcy prawnego
koszty sądowe I i II instancji
koszty sądowe I i II instancji
koszty zastępstwa procesowego strony przeciwnej
koszty zastępstwa procesowego strony przeciwnej
wynagrodzenie biegłych
wynagrodzenie biegłych
koszty poręczenia majątkowego lub kaucji
koszty poręczenia majątkowego lub kaucji
koszty postępowania egzekucyjnego
koszty postępowania egzekucyjnego
koszty tłumaczenia dokumentów przez tłumaczy przysięgłych
koszty tłumaczenia dokumentów przez tłumaczy przysięgłych
koszty stawiennictwa Ubezpieczonego w sądzie
koszty stawiennictwa Ubezpieczonego w sądzie
koszty stawiennictwa świadków w sądzie
koszty stawiennictwa świadków w sądzie